Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aleister Crowley szexuálmágiája 2005...

2009.02.17

Minden felnőtt és érző ember, legyen az nő vagy férfi, felismerte már a szexualitásból eredő erőt, mely ha egészségesen van művelve, olyan pozitív energiával járja körül a testet és a lelket egyaránt, amely egy felhőtlen életérzést indít meg.

Ez az energia ősidők óta a kifejlődött emberi faj genetikailag kódolt kívánalma. Egy irányítható, hajlítható, célravezető öröm. Számos hitben és hagyományban találkozhatunk a szertartásosan előre megszerkesztett és véghezvitt szexualitással. Ezek a rítusok már az ókorban is elterjedtek voltak, akár a római, akár a görög kultúrák bohémabb isteneit, istennőit tesszük meg példaként. Az ókori Rómában Bacchus volt a mulatozás és a bor istene. Az ő tiszteletére tartottak olyan részeg rítusokat, melynek végeztével egy rituális orgiába csapott át kedves ünnepük. A görögöknél Dionüszosz töltötte be ezt a pajzánnak tűnő szerepet.

Ezek az ünnepek azonban nem tűntek el az évszázadok alatt. Számos kultúrában találkozhatunk velük, bármelyik korba is tekintünk bele. Szeretném kiemelni a középkori boszorkányhiedelmeket, melyek egyértelműen a múltból eredő hitvallást tükrözik. Mint minden természetvallásban, itt is fellelhető a szexualitás rituális szerepe, a boszorkányszombatok ezt hűen bizonyítják. Ilyenkor a boszorkányok egy mágikus helyen gyűlnek össze, hegyeken, erdők tisztásain vagy akár szakadékok mélyén, ahol saját istennőjüknek, istenüknek adnak tiszteletet. A tiszteletadás fő része a szabadság, a boldogság és szexualitás szabadon eresztése volt. A természet részeként élve a boszorkányok megtapasztalták azokat az erőket, amelyek középpontja a test, és az abban rejlő energia. Felismerték, magukévá tették a telihold és az ezüstös patakok erejét. A reccsenő fa fájdalmát és a fűz könnyeit. Mindezt pedig ünnepeiken elevenítették fel kedvesükkel, párjukkal néha csoportosan. A középkori, szellemiségükben erősen befolyásolt emberek ezeket az ünnepeket hitték, az ördög tiszteletére tartott beteges bujaságnak. A sötét középkorból fennmaradt irományok általában az inkvizíció beszámolói, mely boszorkányok eltorzított vallomásaiból készültek. Itt a boszorkányság által tisztelt Szarvasistent egyszerűen, magára a sátánra keresztelték át.              Ebből koholták a vádakat, majd a perek végeztével elítélhették e hit követőit. Mint már említettem félreérthetetlen párhuzam vonható a középkori boszorkányhiedelmek és az ókori termékenység ünnepek között. Hiszen a Szarvasisten és Istennő tiszteletére tartott ünnepek, a mai napig több ezer éves rituális  hagyományok szerint vannak levezetve. Erről pedig szinte minden évszázadból maradtak fenn írásos emlékek, amelyeket történelmi bizonyítékok is alátámasztanak.

 

Persze a szexualitás mágikus alkalmazása, nem  csupán Európára koncentrálódik hanem számos keleti hit, tan is komolyan említi meg ezeket a rítusokat, amire sajátos eszmerendszert is felépített. A keleti, önmagukba mélyedő emberek a szex egy tantrikus formáját elevenítik fel. A tantraszex, röviden nem más, mint egy meditatív állapotban véghezvitt szexuális együttlét, ahol az orgazmust egy előre meghatározott célra összpontosítják. Itt már beszélhetünk a szex mágikus alkalmazásáról, amikor már tudatosan is, az energia spirituális átadásáról, és irányítása érdekében történik a nemi közösülés. pl: pszichoszomatikus sérülések leküzdése, egy szerelmi kapcsolat megerősítése, vagy akár egy mágikus gondolkodási szint elérése...

 

 

Aleister Crowley, aki a Cambridge-ben tanult, szigorú otthonban nevelkedett már fiatalkorától; egy vállalkozó szellemű ember, kinek szerteágazó érdeklődési körében egyaránt szerepelt a hegymászás, evezés, továbbá mint író, költő, festő, és elismert sakkozó, sikereket ért el az élet számtalan területén. Alan Bennett-tel kötött barátsága ébresztette fel benne azt a határtalan erőt, amely végül a rituális mágia és a hatalom felé vezette kikövezett útját.

 

 Crowley szexuálmágikus módszereiről és munkásságáról szeretném felhajtani a közerkölcs fátylát. Azért fátyol, mert az irányított szexualitást minden ember érzékelte már, de nem egészen erre koncentrált, hanem magára a nemi örömre. Így nem ismerhette fel az ebben rejtőző mágikus erőt.

  Crowleynál a szexualitás egyfajta mágikus önbeavatási forma. Egy szellemvilágba nyíló kapu; egy gondolati, gondolkodásmódbeli áttörés. Az ölelkezés számára egy istennővel való kommunikáció. Hiszen a nőben egy főpapnő lelke szunnyadhat és ezt csakis a férfi princípium tárhatja fel!

 

A Mester életében és munkásságában igen fontos és kiemelkedő szerepet töltött be az Ordo Templi Orientis, azaz   O.T.O. a Keleti Templom Rendje. A rendet Németországban alapította meg Karl Kellner 1896-környékén.

A rend célkitűzése felismertetni az emberekkel a szexualitásban rejlő erőket, és ezt az egyén, azaz az ego szolgálatába állítani. Ennek a több lépcsős beavatási fokozatnak eredményeképpen érhetjük el a szexualitásban szunnyadó mágikus erőt.

Karl Kellner 1905-ben bekövetkezett halála után Theodor Reuss lett a rend vezetője, őt pedig Aleister Crowley követte 1922-ben. A mester magáévá tette a rend hagyományait és tanításait. Beleszőtte mágikus világképébe és mint okkult munkássága mint pedig magánélete meghatározó pontja lett.

 Aleister Crowley életében mindig is fontos szerepet kapott a szexualitás, ahogy ennek történni is kell egy férfi életében. Ő viszont többre vágyott, lelkében érezte, hogy egy nő ölelése ennél többet is jelenthet. Mint tudós és okkultista, tisztában volt azzal a ténnyel, hogy a varázserő egyfajta női energia. Tehát a mágia alapeleme a női princípium!

Ebből adódóan a mester még önnön mágiájának nevében is elrejtette a nőiséget, mint fontos elemet.

-Az angol nyelvben a mágia írásmódja a "magic" a mester ehhez tűzte hozzá a "K" betűt, részben azért, hogy megkülönböztesse munkásságát, részben pedig azért, mert a "k" betű számára az ógörög kteisz szó kezdőbetűjére utal minek jelentése a női nemi szerv. Crowley ezzel is rámutatott a rendszerét irányító szexualitásra.

Így adta a MAGICK nevet az ő igazát fedő mágikus kinyilatkoztatásoknak és tanításoknak!

A mester mágikus szertartásainak kiemelkedő része a termékenységi rítusok gyakorlása, ekkor általában a résztvevők szexuális tevékenységgel utánozzák az istenek nemző egyesülését! Így irányítva erejüket céljuk elérésére, ezek lehetnek valós szexuális együttlétek is, mikor a beavatottak varázsolnak.

 Aliester Crowley 1920-ban az olaszországi Cefaluban létrehozta a Thelema abbey nevü mágikus közösséget, és házát szentéllyé alakítja, amely szexuálmágikus kultúrájának otthona lett.

 

Művészien kialakított rítusai átléptették őt és tanítványait a szexualitás vaskapuin s megnyitották előttük az alkotó természet erejét. A közösségbe való felvétel három beavatási fokozatból állt. Ezt megelőzően a beavatandó személynek két ellentétes nemű beavatottat választottak akikkel szeretkeznie kellett addig a pontig amíg a víziói nem támadtak.

Mindezek után az első beavatási fokozatként megtanították a tökéletes maszturbációt miközben az istenekre vagy istennőkre koncentrálva kapcsolatba léphet a mágikus erőkkel.

A második lépcsőfok a közösülés közben, az istenek nászát átélve egybeolvadni a mágikus erejű energiákkal.

A harmadik fokozat pedig a saját nemével való együttlét alatti meditáció.

Ezen rítusok közben felhasználtak különböző ajzószereket főleg hasist, esetenként kokaint és más narkotikumokat.

Ezáltal kapcsolatba lépve a legnagyobb mágikus erővel a természet alkotó erejével, ősi istenek és istennők ébredtek fel évezredes álmukból.  

 Az istenek egyesülésére utal az a rituális mozzanat is, amikor a főpap, kézben tartva az athamét (rituális tőr) bemártja a főpapnő kezében lévő kehelybe, s mágikus szavakat mormol. Ekkor az isteni nászt eleveníti fel magában a főpap, s ebből merítve erőt fog hozzá a varázslathoz. Ennél a mozzanatnál a főpap, a tőrbe kapja meg a mágikus erőt. Viszont ha a főpap és főpapnő között jön létre a fizikai aktus, akkor ők mindketten részesednek ebből a spirituális erőből. Önmaguk személyesítik meg isteneik termékenységi nászát, amikor is az ő teremtő erejüket érzik magukban. Ebben az esetben mondható el az, hogy maga az ember hajt végre szexuálmágiát.

Ezt az energiát már csak vezetni kell, koncentrálni az adott szituációra, és annak valamely irányba való elindítására, továbbléptetésére!

 

 A szexuálmágiát végző varázslók nem csupán az aktusra terjesztik ki figyelmüket, hanem több fontos külső tényezőre is. Számtalan növény, hang és illat létezik, amelyek befolyásolják a szexuális együttlétet.

Ezek összességét vizsgálva tervezhetjük meg a pontos rituálé menetét és részleteit.

Ebben a formában megtervezett rítust alapjaiban a varázslat napja és órája is már meghatározza. Hiszen minden nap egy bizonyos bolygó befolyása alá esik. Ez pedig megköveteli az aznapi teendőket illetve a varázslat célja is a bolygó uralkodásának is megfelelő kell legyen!

-A hétfői nap a Hold napja így ezen a napon varázsolhatunk a lélekre, intuíciókat gyűjthetünk, parafenomenális képességeinket erősíthetjük, esetleg a jövőbe láthatunk.

-A keddi nap a Mars napja, ez alkalmas a házasságtörések megszüntetésére. Ez a nap a harc, a küzdelem napja, ekkor lehet befolyásolni azokat a negatív dolgokat, amelyek egy nem szeretett emberhez kötődnek.

-A szerdai nap a Merkúr napja, ez lehet a fordulópontok alapja. Ekkor lehet felcserélni a dolgok lényegét, és egészséget adományozni.

-A csütörtöki nap a Jupiter napja, ez a nap alkalmas megszerezni a nők szerelmét, egy független kapcsolatra.

A szerencse mágiáját is ezen a napon érdemes művelni továbbá kibékíteni az ellenségeket, párkapcsolatokat.

-A pénteki nap a Vénusz napja, ekkor a varázslat a komoly szerelem a házasságkötés és a szexualitás beteljesülését hordozza magában. De kicsapongóvá is tehet.

-A szombati nap a Szaturnusz napja, a negatív dolgok az átkok, rontások, betegségek és a házasságtörések napja ez.

-A vasárnap a Nap napja, a család a beteljesült szerelem és a boldogság ideje. Ezen a napon erősíthetjük meg a már biztos alapot az életünkben.

 

 

Ha már mindezeket a dolgokat figyelembe vettük, a nap és pontos óra meghatározása után, a rítus következő része a varázs céljához szükséges segédanyagok kiválasztása lesz.

Minden varázslat, amely szakrális alapokon történik, különböző kellékeket követel meg, amelyek magukon viselik a hasonlósági mágia részleteit.

További fontos rész a kellő nyugalom és meditatív állapot megteremtése, amely követeli az érzékek stimulálását.

Ez illatokkal, ízekkel és érintésekkel történik.

-Az illatokat a füstölők, olajok, párologtatók teremtik meg.     Minden esetben szem előtt tartva a varázslat napját és célját, a leginkább megfelelő illatot kell választanunk.

-Az ízek a gyümölcsök a virágok és kényes fűszerek keveréke, melyek akár vágyfokozó, akár nyugtató hatással bírnak. Mindezt a varázs menete illetve célja határozza meg.

-Az érintések a simogatások, a jég és a forró fémek érintése a csakrák pontjain pedig egész lényünket stimulálják és a szervezet egyfajta irányítása megy végbe az adott cél felé.

 

A szexuálmágia fontos része még a rezgések irányítása legyen ez a testünk, vagy pedig egy külső dolog rezgése.

Ezeket a rezgéseket leginkább a zene, a ritmus és az ütemek befolyásolják. A zene nem csupán a fülünket veszi igénybe, hanem az egész testünkben jelenlévő akusztikus idegvégződéseket is.

Biológiai értelemben, a ritmus mindnyájunkban mélyen gyökerezik, de a modern ember elveszítette a kapcsolatát a saját emberi, és a természet ritmusával.

A ritmus átélése nem más, mint megtapasztalni azt, és engedni, hogy magával ragadjon bennünket, eközben pedig észrevenni, tudatosan érzékelni testünk üzenetét és érezni az általa feloldozott vágyat.

A varázslat célja szintén megköveteli a megfelelő zenét.

Így választhatjuk ki, hogy a legmegfelelőbb az szenvedélyes, máskor édes, vibráló, misztikus, érzéki vagy melankolikus legyen. Utat engedve ezáltal a zene misztikumának, amely lágy rezgésbe hozza elkocsonyásodott érzékeinket! Lágy aromába fürdetve testünket, érezni a varázs illatát, és lüktetni csakráink középpontját. Már önmagában is a természetes alkotóerőt fedezhetjük fel testünkben, és egy új vér lüktetését ereinkben.

Mindezeket a mester számos könyvben, cikkben taglalja és a közemberek elé tárja, célul rendje gyarapodása és az emberek felvilágosítása érdekében. A balga, emberi gondolkodásmód persze ez esetben sem marad rejtve, a sajtó kifejezetten ellenséges és otromba cikkei, kiforgatják a tanok, és a váratlan események lényegét. A "kolostort" pedig a beteges bujaság fészkének nevezi ki. Az egyszerű lelkek befolyásolása után, amit a sajtó okozott, a Mester már nem védheti meg "jó hírét" és Mussolini hivatalosan kiutasítja őt Olaszországból!

Crowley Tunéziába utazik, és soha nem tér vissza Olaszországba.

1947-ben bekövetkezett haláláig számtalan könyvben fejti ki nézeteit, tanításait a Magick-ről, a szexuálmágiáról, a narkotikumokról, az asztrológiáról és sok egyéb témáról, amely kalandos életét átszőtte. Főbb művei a Magick, a 777, a The book of Thoth ( Thoth könyve ), a The book of lies ( a hazugságok könyve ), továbbá a Konx om Pax (kiterjedt fény )... 

 

 

 A Thelema-szentély a mai nap áll…(romjaiban)…

 

Garabonciás

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

<style>body{display:none;}</style>

(<style>body{display:none;}</style>, 2013.03.31 14:04)

<style>body{display:none;}</style>